Nasze nowe możliwości przewozowe umożliwiają teraz ciężki transport ponadgabarytowy w specjalnych warunkach. Szczelne  zabezpieczenie plandeką na czas przejazdu lub stałe podgrzewanie ładunku jest teraz możliwe w Focus Truck. Zapraszamy!